آهنگ زیستی – 3

  • شركت‌كننده محترم؛ سلام

    خواهشمند است با دقت یکی از چهار گزینه مربوط به هر سطر را که به حالات خود نزدیک‌تر می‌دانید، انتخاب نمائيد. لطفا: • به همه عبارات پاسخ دهيد. • در پاسخ به هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب فرمایید. • نخستین پاسخی که به ذهن شما خطور می‌کند، پاسخ درست است.