شخصیت -6

  • شیوه‌نامه: هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از گزینه‌های الف یا ب، خصوصیات شما را خوب توصیف می‌کند. توجه داشته باشید که هیچ جواب صحیح و غلط یا خوب و بد وجود ندارد و شاید هر دوی آنها با نظر، احساس، حالات و ویژگی‌های شما هم‌خوانی داشته باشد، اما موردی را انتخاب کنید که بیشتر آن را ترجیح می‌دهید. جواب‌های واقعی شما خودشناسی‌تان را افزایش می‌دهد. شناخت شما از نگرش‌ها و تمایلات خود، می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید استعدادها و توانمندی‌های شما در چه زمینه‌هایی است و در چه کارهایی موفق می‌شوید.

  • یادآوری : لطفا دوباره گزینه‌ها را مرور کنید و مطمئن شوید که هیچ‌کدام را از قلم نیانداخته باشید.