شخصیت -7

  • شركت‌كننده محترم؛ سلام

    لطفا هر عبارت را بخوانيد، به محتواي آن توجه كنيد و كاملا صادقانه به آنها پاسخ دهيد. جواب صحيح، اولين جوابي است كه به ذهن شما مي‌رسد. پس وقت خود را با فكر كردن هدر ندهيد.