• بنام خدا

    خاطره حضور در جمع شما، از خاطرات خوب علمي من بود. در ادامه، فرمي در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه با آن آشنا هستيد و براي سنجش ماندگاري آموزش‌ها، دوباره آن را مي‌بينيد.
  • لطفا اين گزينه (نام و نام خانوادگي) را كامل كنيد تا امكان اتصال اطلاعات اين فرم با فرمهاي گذشته شما براي بنده فراهم باشد.
  • موارد زیر، ملاک‌هایی هستند که افراد داوطلب ازدواج، برای انتخاب همسر درنظر دارند. با انتخاب عددي بين صفر (: كاملا بي‌اهميت) تا 10 (: كاملا ضروري و مهم) نشان دهيد كه هر معيار، چقدر براي شما مهم است؟ پاسخ درست، اولين عددي كه به ذهن شما مي‌رسد.
  • اگر نكته‌اي با آموزشگر خود (آقاي هراتيان) داريد، مي‌توانيد در كادر بالا ثبت كنيد.